állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Székesfehérvári Tankerületi Központ
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Székesfehérvári Tankerületi Központ
Informatikai referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikai referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5.
Az ellátandó feladatok
 • Ellátja az IT eszközök rendszerbe állítását, a napi IT üzemeltetési feladatokat (alkalmazás-rendszergazdai feladatokat és/vagy adatkezelést végez). Az IT üzemviteli feladatainak ellátása során végzi a Tankerületi Központ felhasználóinak támogatását, az informatikai rendszer helyi szintű üzemeltetését. Kapcsolatot tart a NISZ-szel, végzi az informatikai beléptetés, kiléptetés, jelszókérés ügyintézését. Végzi a projektek keretében beszerzett informatikai eszközökkel kapcsolatos feladatokat, szakmai segítséget nyújt az informatikai eszközök beszerzése során. Ellátja a Tankerületi Központban az SZMSZ-ben megjelölt informatikai feladatokat, részt vesz az informatikai témájú adatszolgáltatások elkészítésében.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Székesfehérvári Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, és számítástechnikai programozó, vagy számítástechnikai szoftverüzemeltető, vagy számítógép rendszerprogramozó vagy rendszergazda szakképesítés,
 • informatikai területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent
 • Rendszergazdai szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatásban szerzett tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a kormánytisztviselő nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (sikeres pályázat esetén)
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 16.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Török Szabolcs tankerületi igazgató részére a szekesfehervar@kk.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül kizárólag azok kerülnek személyes meghallgatás céljából behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 22.
Címkék
 • informatikai referens, számítástechnikai programozó, számítástechnikai szoftverüzemeltető, számítógép rendszerprogramozó, rendszergazda, közigazgatás, Fejér megye, Székesfehérvár
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása