állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Esztergomi Járási Hivatal Építésügyi osztály
Energetikai szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Energetikai szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Bottyán J. u. 3.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Nemzeti Energetikus Hálózat és közintézmények energiahatékonyságának elősegítése.
Az ellátandó feladatok
 • A jogszabályokban, továbbá a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában és az Esztergomi Járási Hivatal mindenkori Ügyrendjében megjelölt, valamint a Kormánymegbízott és az Esztergomi Járási Hivatal vezető által a kormányhivatalra nézve kötelező hatállyal kiadott utasítások által meghatározott, energetikai szakügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Különösen: energetikai tanácsadás, kapcsolattartás az önkormányzatokkal, szakmai segítségnyújtás közintézmények részére, általános szakmai segítségnyújtás bejelentésekhez, szemléletformáláshoz, energetikai beszerzésekhez, energetikai megtakarításhoz.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.), valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) számú Kormányrendelet 11. számú mellékletében felsorolt (energetikai mérnők, gépészmérnök, villamos mérnök, építész, építészmérnök, szerkezet-építőmérnök, épületenergetika szakirányú létesítménymérnök, épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök, energiagazdálkodási szakirányú kohómérnök, bánya- és geotechnikai mérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari mérnök) szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • jó kommunikációs és problémamegoldó képesség
 • határozottság
 • magabiztosság
Előnyt jelent
 • hatósági ügyintézés területén szerzett tapasztalat
 • jogi vagy igazgatásszervezői szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett egyéb (elsősorban informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati)
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A 45/2012.(III.20.) számú Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás, amely tanúsítja, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatása gyakorlásától eltiltás hatálya alatt
 • Adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Bottyán J. u. 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/604-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: energetikai szakügyintéző.
 • Személyesen: Horváth-Szeder Gábor hivatalvezetőnél, Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Bottyán J. u. 3.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetője és az Esztergomi Járási Hivatal vezetője bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. július 15.
Egyéb információ
 • A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony kereti között történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.
Címkék
 • energetikai szakügyintéző, energetikai mérnők, gépészmérnök, villamos mérnök, építész, építészmérnök, szerkezet-építőmérnök, közigazgatás, Komárom-Esztergom megye, Esztergom
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása