állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Hajózási Szolgálat
Gépészeti ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Gépészeti ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Széchenyi sétány 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • a szolgálat üzemeltetésében lévő hajók és egyéb berendezések tekintetében az alábbi feladatkörök önálló ellátása: ­ a gépüzemnaplók ellenőrzése, feldolgozása a szabályzat előírásai szerint; a hajók, egyéb berendezések üzemképes, biztonságos üzemeltetésre alkalmas állapotban tartásának biztosítása, a külső szervizeknél végzett javítások szervezése, megrendelése és ellenőrzése; ­ a hajók, egyéb berendezések javítási, karbantartási tervének évenkénti elkészítése; javítási, karbantartási munkák kapcsán részvétel az állapotvizsgálatokban, hibafelvételezésen; ­ gépészeti ügyintézőként közreműködés és szakmailag segítségnyújtás a hajók, egyéb berendezések javítási és egyéb gépészeti jellegű tevékenységekben;
 • az aktuális közfoglalkoztatási programok gépészeti feladatainak előkészítése, irányítása és egyéb műszaki feladatainak ellátása,
 • a Hajózási Szolgálat fizikai dolgozóinak irányítása, munkaszervezése,
 • vállalkozási munkák irányítása, felügyelete, részvétel az Igazgatóság feladatkörébe tartozó vízkárelhárítási tevékenységében.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Technikum, vagy felsőfokú végzettség (feladatok ellátásához szükséges szakirányú),
 • felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • "B", illetve "C" kategóriás jogosítvány,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).
Előnyt jelent
 • gépészmérnöki szakképzettség,
 • idegen nyelv ismerete,
 • vízi jártasság, hajóskönyv megléte,
 • gépjármű ügyintézői ismeretek,
 • logisztikai, anyaggazdálkodási, anyagbeszerzési ismeretek,
 • munkavédelmi, tűzvédelmi, emelőgép ügyintézői és minőségbiztosítási ismeretek,
 • jó kommunikációs- és szervezőkészség, felelősségtudat,
 • problémaérzékenység, hatékony menedzselési képesség,
 • egyéb kategóriás gépjárművezetői engedély
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • motivációs levél,
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik. A formanyomtatvány elérhető a http://www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • esetleges referenciák.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 24.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2018-1558/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gépészeti ügyintéző.
 • Elektronikus úton Igazgatási és Jogi Osztály részére a cv@emvizig.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 4 hónapig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság, ez alatt az idő alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresheti.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. július 6.
Egyéb információ
 • Amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá a 4 hónap időtartamú adatkezeléshez, az adatok az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek. A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek. A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.
Címkék
 • gépészeti ügyintéző, gépészmérnök, közigazgatás, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tokaj
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása