állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szegedi Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye
 • Csongrád megye, 6721 Szeged, Madách utca 20.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Hardver eszközök beüzemelése, karbantartása; szoftverek telepítése, nyilvántartása; iskolai internet-hálózat felügyelet; digitális osztálynapló kezelése, karbantartása; iskolai honlap kezelése; intézményi adatbázisok kezelése; iskolai rendezvények hangosítása
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés, informatikai végzettség (OKJ),
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
Előnyt jelent
 • általános iskolában szerzett rendszergazdai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló iratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 20.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Pécskai Gabriella intézményvezető részére a madach.iskola@int.ritek.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázat elbírálásáról - az intézményvezető javaslata alapján - a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 29.
Címkék
 • rendszergazda, közigazgatás, Csongrád megye, Szeged
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása