állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont
Villamosmérnök
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Villamosmérnök
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Nukleáris Anyagtudományi Osztály gyorsítóberendezései mellett villamosmérnöki munka ellátása, azaz:
  • az EG-2R és NIK-gyorsítók elektromos berendezéseinek és műszereinek felügyelete, karbantartása, szervízelése, javítása és szükség szerinti fejlesztése; ez érdekében a gyorsítók működésének és üzemeltetésének átfogó megismerése,
  • elektromos vezérlő és más kiegészítő berendezések tervezése, esetleg kivitelezése, bemérése,
  • fentiekből következő helyszíni szerelések,
  • részvétel a gyorsítók általános karbantartásában,
  • a gyorsító berendezések üzemeltetésében való részvétel.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola,
 • egyetemi vagy főiskolai végzettség, (akár pályakezdő fiatalokat is várunk)
 • elektronikus mérőműszerek elméleti és gyakorlati ismerete, szabályozástechnikai ill. vezérléstechnikai ismeretek, gyakorlat,
 • áramköri tervezési és kivitelezési gyakorlat,
 • alapvető számítógépes ismeretek,
 • alapfokú angol nyelvtudás,
 • sugárveszélyes munkakörben való munkavégzéshez szükséges feltételek megléte,
 • egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
Előnyt jelent
 • ipari automatizálási ismeretek és gyakorlat,
 • vákuumtechnikai ismeretek
 • gyorsító berendezési ismeretek és gyakorlat,
 • gyakorlati érzék hiba meghatározáshoz és javításhoz.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó jelenlegi munkahelyének és beosztásának megjelölését, eddigi szakmai tapasztalatainak ismertetését, nyelvismeretének megjelölését, fizetési igényét.
 • az oklevelek és nyelvvizsga bizonyítványok másolata
 • részletes önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Szilágyi Edit részére a szilagyi.edit@wigner.mta.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A beküldött pályázati anyag értékelését követően a kiválasztott pályázókkal való személyes beszélgetés. A pályázatokról a főigazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. július 30.
Egyéb információ
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a wigner.mta.hu honlapon szerezhet. Illetmény és juttatások: Közös megegyezéssel, a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Egy éves határozott ideig szóló közalkalmazotti munkaviszony (3 hónapos próbaidővel). A munkaviszony kölcsönös megelégedettség esetén határozatlan idejűvé változtatható.
Címkék
 • villamosmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása