állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építéshatósági ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 65.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Építéshatósági ügyek elsőfokú döntésre történő előkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) az egyéb juttatások tekintetében Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, /Főiskolán szerzett szakképzettség a 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 15. a) pontjában I. besorolási osztályban meghatározottak szerint: - építészmérnök; - építőmérnök (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány); - településmérnök,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Kttv. 84-87. §-aiban foglalt együttalkalmazási és összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel vállalása,
 • Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés;
Előnyt jelent
 • építésügyi területen szerzett közigazgatási gyakorlat,
 • közigazgatási alapvizsga/szakvizsga.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmú részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettségét tanúsító okiratainak, és bizonyítványainak másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázati anyagba foglalt személyes adatait és hozzájárul a pályázati eljárással összefüggő adatainak kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 22.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Erdősiné Hajzer Éva részére a erdosine.he@budapest21.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokat a Pályázatelbíráló Bizottsági tagok átvizsgálják, majd meghatározzák azon pályázók személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre meghívnak. A pályázó az eredményről - indokolás nélkül - e-mail cím megadása esetén elektronikus formában kap értesítést. A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. július 20.
Egyéb információ
 • Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki.
Címkék
 • építéshatósági ügyintéző,építészmérnök, építőmérnök közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása