állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Széchenyi István Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Audi Hungária Járműmérnöki Kar
Anyagtudományi és Technológiai Tanszék
TANSZÉKI MÉRNÖK
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • TANSZÉKI MÉRNÖK
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2018.06.22-2020.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az oktatást közvetlenül segítő tevékenységet közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával, de önállóan látja el; részt vesz az oktatás feltételeinek (labor, műhely, hardver, szoftver stb.) megteremtésében, üzemeltetésében, karbantartásában és fejlesztésében. A GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosító számú projektben: Polimer laborban feldolgozó, vizsgáló berendezések kezelése, működtetése, labor felügyelet, ipari megbízási munkák végzése, részvétel kutatási munkákban. BSc, MSc oktatásban részvétel.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) projekt lehetőségei rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) okleveles gépészmérnök Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
Előnyt jelent
 • Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Elindított PhD fokozatszerzési folyamat polimer technológiák területen.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Motivációs levél, fényképes szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. június 22. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 20.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111/2018 , valamint a munkakör megnevezését: TANSZÉKI MÉRNÖK.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 21.
Címkék
 • tanszéki mérnök, gépészmérnök, közigazgatás, Győr-Moson-Sopron megye, Győr
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása