állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Eötvös Loránd Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Rektori Kabinet Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda
Adatvédelmi munkatárs (ügyvivő szakértő)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Adatvédelmi munkatárs (ügyvivő szakértő)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1053 , Ferenciek tere 6.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az új munkatárs elsődleges feladata az adatvédelmi tisztviselő munkájának jogi-szakmai támogatása lesz. Ez az alábbi főbb feladatokat takarja:
  • nyilvántartások vezetése,
  • adatvédelmi állásfoglalások előkészítése,
  • adatvédelmi oktatások szervezése,
  • adatvédelmi szabályzat előkészítésében jogi-szakmai támogatás nyújtása,
  • részvétel adatvédelmi incidensek kivizsgálásában,
  • észvétel adatvédelmi hatásvizsgálatok lebonyolításában
  • közreműködés közérdekű adatmegismerési igények megválaszolásában.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, jogász,
 • angol középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szint
 • levelező rendszerek (Outlook, Lotus Notes) felhasználói szintű ismerete
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Előnyt jelent
 • a felsőoktatás területén megszerzett releváns tapasztalat
 • angol felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga
 • jó alkalmazkodó képesség
 • jó áttekintő képesség
 • pontosság
 • precizitás
 • jó prezentációs készség
 • probléma elemzés, feltárás
 • probléma megoldás, hibaelhárítás
 • probléma megoldására törekvő munkavégzés jellemzi
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • önéletrajz
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. augusztus 3.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Rektori Kabinet Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda részére a kinga.rigo@rk.elte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. augusztus 10.
Egyéb információ
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
Címkék
 • adatvédelmi munkatárs, ügyvivő szakértő, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása