állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Mezőkövesdi Tankerületi Központ
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Üzemeltetési referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Üzemeltetési referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 12.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Mezőkövesdi Tankerületi Központ köznevelési intézményeivel kapcsolatos üzemeltetési feladatainak ellátása, vagyongazdálkodás (leltározás, eszközök nyilvántartásba vétele) beszerzések. Közbeszerzési feladatok előkészítésében, lebonyolításában való részvétel. Statisztikai adatszolgáltatások. Közüzemi, terembérleti, tanulószállítással kapcsolatos szerződések elkészítése.
Az ellátandó feladatok
 • Vagyongazdálkodás, üzemeltetés, közbeszerzés, szerződések elkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) A jogállására, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a " Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010.évi LVIII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Főiskolai műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség, Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • pontos, precíz munkavégzés, önállóság, megbízhatóság, terhelhetőség
Előnyt jelent
 • Egyetem, Jogász szakképzettség,
 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal.
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi bizonyítvány másolata vagy annak igénylését igazoló tértivevény.
 • Motívációs levél.
 • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. július 23.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/047/00598-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési referens.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázat csak akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a Mezőkövesdi Tankertület Igazgatója dönt az alkalmazásról. Az alkalmazás 6 hónap próbaidő kikötésével történik.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. július 30.
Egyéb információ
 • A pályázatot kizárólag postai úton kérjük feltüntetni az alábbi iktatószámot: TK/047/598-2/2018. a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása