állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Egri Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és AMI
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Heves megye, 3390 Füzesabony, Szabadság út 33.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az intézményben a számítógépes hálózat karbantartása, felügyelése. Rendszergazdai feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középfokú képesítés, informatika szakirányú végzettség,
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • szakmai önéletrajz
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolatai
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. július 23.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3390 Füzesabony, Szabadság út 33 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00600-5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.
 • Elektronikus úton Matináné Semperger Anikó intézményvezető részére a iskola@teleki-fuzesabony.sulinet.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Matináné Semperger Anikó intézményvezető, Heves megye, 3390 Füzesabony, Szabadság út 33. .
A pályázat elbírálásának rendje
 • Az intézményvezető javaslata alapján a tankerületi központ igazgatója dönt a kinevezésről. A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. július 25.
Egyéb információ
 • A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
Címkék
 • rendszergazda, közigazgatás, Heves megye, Füzesabony
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása