állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda
Informatikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Felhasználók napi közvetett és közvetlen támogatása (helpdesk feladatok ellátása) -Microsoft Windows alapú infrastruktúra üzemeltetése, támogatása -Szerveroldali rendszergazdai és üzemeltetési feladatok elvégzése -Informatikai hálózat, nyomtatók, munkaállomások üzemeltetése -Mentési, archiválási rendszer üzemeltetése -Informatikai eszközök beszerzése, nyilvántartása -MS Windows 7 és 10 operációs rendszer, alkalmazások és munkaállomások telepítése és üzemeltetése -Üzemeltetési és műszaki dokumentációk készítése és naprakészen tartása -Rendszeres karbantartások elvégzése és riportálása -Kapcsolattartás partnerekkel
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet, és a közszolgálati Szabályzat rendelkezései rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, informatika szakirányú végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Windows 7/10 operációs rendszerek ismerete
 • Microsoft Office termékek ismerete
 • Windows szerver operációs rendszerek üzemeltetési ismerete 2008R2 vagy újabb
 • Active Directory üzemeltetési szintű ismerete
 • Hálózati alapismeretek (LAN/WLAN, WAN, VPN)
 • Határozottság, önállóság, precizitás
Előnyt jelent
 • Felsőfokú végzettség
 • MsSQL ismeretek
 • Vmware ismeretek
 • Jó kommunikációs készség
 • Együttműködő készség, pontosság, terhelhetőség
 • Precizitás, belső motiváció az alapos, igényes munkavégzésre
 • Önálló munkavégzés és csapatmunkában való részvétel
 • Angol nyelvismeret
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza: a jelentkező legfontosabb személyi adatait, eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását; jelenlegi munkakörét, beosztását
 • a képesítést igazoló dokumentumok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. július 17.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-588/2018 , valamint a munkakör megnevezését: informatikus.
 • Elektronikus úton Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda részére a szemelyugy@jozsefvaros.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda, Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 63-67. 1. 116
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a polgármester egyetértésével dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. július 31.
Egyéb információ
 • A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 52.000 Ft. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke 2018-ban felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletményük 35%-a. A cafetéria juttatás éves összege bruttó 200.000 Ft.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása