állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Logisztikai osztály
Logisztikai Ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Logisztikai Ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: Az Intézet részére vásárolt szolgáltatások megrendelése. ellenőrzése, gazdálkodói feladatainak, a szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználás-összesítő adminisztratív feladatok és Intézeten belüli ügyirat-kézbesítés ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium, érettségi,
 • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet
Előnyt jelent
 • Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettségeket, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata
 • Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. július 25.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1-3. Emberi Erőforrás Gazdálkodási Osztály. 20. épület ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Logisztikai Ügyintéző.
 • Elektronikus úton Emberi Erőforrás Gazdálkodási Osztály részére a munkaugy@janoskorhaz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. augusztus 3.
Egyéb információ
 • BÉREZÉS MEGEGYEZÉS SZERINT!
Címkék
 • logisztikai ügyintéző, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása