állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Berettyóújfalui Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Kálvin Téri Általános Iskola
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Kálvin tér 8.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Általános rendszergazdai feladatok, szoftveres, valamint hardverekkel kapcsolatos rendszergazdai feladatok ellátása, számítógépes hálózat karbantartása, fejlesztése és felügyelete. Operáció rendszerek telepítése, üzemeltetése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30) sz. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés, az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez, felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettséghez kötött munkakör, vagy az érettségi végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakör;,
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás alatt.
 • A pályázó vállalja a Püspökladányi Járás illetékességi területén történő munkavégzést.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Személyi adatokat tartalmazó szakmai, fényképes önéletrajz.
 • Nyilatkozat, hogy személyes adatait a pályázattal összefüggő kezelésben hozzájárul.
 • Nyilatkozat, hogy a teljes pályázati anyagát sokszorosíthatásához, és továbbíthatásához hozzájárul.
 • Büntetlen előélet, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolati példánya
 • Motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. július 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Pató Józsefné Intézményvezető részére a kalvinteri.pladany@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. augusztus 17.
Egyéb információ
 • A pályázat benyújtásakor a következő iktatószámra szíveskedjen hivatkozni: TK/081/1547-8/2018. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának, valamint a pályázat visszavonásának a jogát a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartja.
Címkék
 • rendszergazda, közigazgatás, Hajdú-Bihar megye, Püspökladány
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása