állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény
Műszaki csoportvezető
beosztás ellátására.
Állás megnevezése
 • Műszaki csoportvezető
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Koordinálja és felügyeli a műszaki- és egyéb háttér-munkát végző dolgozók munkáját, illetve:
  • karbantartó munkakörben
  • a műszaki csoport dolgozóinak rendszeres beszámoltatása, munkájuk folyamatos ellenőrzése a költségvetés célszerű végrehajtása érdekében,
  • az intézmény karbantartási feladatainak ellátása, ellenőrzése,
  • tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatok ellátása, - szállítási tevékenység ellátása,
  • mosodai-, varrodai- és takarítási feladatok ellátásának ellenőrzése,
  • beszerzések lebonyolítása, megrendelők előkészítése a gördülékeny munkavégzés elősegítése céljából,
  • kármegelőzés, kárelhárítás megszervezése, koordinálása,
  • gondoskodik a biztonságos munkakörnyezet tárgyi feltételeinek folyamatos biztosításáról,
  • közvetlen kapcsolatot tart az vezető ápolóval és az általános intézményvezető-helyettessel.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a személyes gondoskodást nyújtó szociális valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középfokú képesítés,
 • Műszaki területen megszerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
 • Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • ECOStat program ismerete
 • Vezetői jártasság
Előnyt jelent
 • Jó szintű szociális érzékenység, empátia, határozottság, helyzetfelismerő és szervező képesség.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.)
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. július 27.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38-9/1/2018. , valamint a beosztás megnevezését: Műszaki csoportvezető.
 • Elektronikus úton Gombos Zsolt Imréné részére a gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Gombos Zsolt Imréné, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. augusztus 3.
Címkék
 • műszaki csoportvezető,műszaki, közigazgatás, Zala megye, Zalaegerszeg
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása