állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budakeszi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Beruházási projektmenedzser
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Beruházási projektmenedzser
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Az ellátandó feladatok
 • Építési beruházási munkákhoz kapcsolódó feladatok: - engedélyezési eljárások koordinálása, bonyolítása, - pályázati és közbeszerzési eljárások műszaki előkészítése, - tervezési és vállalkozási szerződések előkészítése, - önkormányzati beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása, - kapcsolattartás a tervezőkkel, kivitelezőkkel, műszaki ellenőrrel, - műszaki átadás-átvételi eljárások előkészítése, - Képviselő-testület munkájának segítése, önkormányzati feladatok döntésre történő előkészítése
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem, I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség,,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent
 • Főiskola, egyetem; építőmérnöki végzettség ( BSC, MSC) • Kivitelezésben, beruházásban szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Önéletrajz a 45/2012. (III. 20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint
 • Motivációs levél
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. augusztus 5.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Bártfai Zsuzsanna részére a humanpolitika@budakeszi.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázók - a pályázatok tartalmi és formai szűrését követően - személyes meghallgatáson vesznek részt. Munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. augusztus 15.
Egyéb információ
 • Munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A közszolgálati jogviszony létesítésének feltétele a tiszta hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltató számára.
Címkék
 • beruházási projektmenedzser, építőmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budakeszi
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása