állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Jászkisér Város Önkormányzata
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Jászkisér Város Önkormányzata
Igazgatási Osztály
Műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5137 Jászkisér, Fő út 7.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal műszaki, műszaki hatósági, ellenőrzési, katasztrófavédelmi feladatainak ellátása.
Az ellátandó feladatok
 • Városfejlesztési feladatkörben közreműködik a beruházási, felújítási célok meghatározásában, a fejlesztési tervek előkészítésében. Biztosítja a költségvetési rendelet végrehajtását az önkormányzati fejlesztések, egyes önkormányzati intézmények felújítási feladatainak körében, kezdeményezi az engedélyezési eljárások lefolytatását, az engedélyeket beszerzi. Elkészítteti a költségvetési rendeletben jóváhagyott feladatok végrehajtásához szükséges tanulmányokat, engedélyezési és kiviteli terveket. Közreműködik az önkormányzati beruházások és felújítások előkészítésében, teljes körű lebonyolításában. Kezdeményezi az engedélyező hatóságoknál a használatbavételi-, forgalombahelyezési, illetve a vízjogi üzemeltetési engedélyek megszerzése érdekében az engedélyezési eljárások lefolytatását, gondoskodik az aktiváláshoz szükséges üzembe helyezési okmányok elkészítéséről. Műszaki feladatkörben építésügyi, közlekedésügyi, vízügyi, környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat lát el. Az önkormányzati képviselő-testület költségvetési rendeletében meghatározott beruházások, felújítások végrehajtása, különösen a műszaki előkészítés, terveztetés, közbeszerzési értékhatárt el nem érő munkák esetében a versenyeztetés lebonyolítása, műszaki ellenőrzés.Katasztrófavédelmi, belvízvédelmi referensi feladatok ellátása. A feladatkörével kapcsolatos közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti szerződéseinek megkötésében, módosításában való közreműködés, a bérletek átadás-átvételének lebonyolítása, ingatlan adás-vételi eljárásban történő részvétel. Építési, bontási, használatbavételi engedélyek, tervezési feladatokban történő részvétel, szakhatósági hozzájárulások kiadása, telekalakítási eljárásokban közreműködés.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Kiváló szintű kiemelkedő kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,
 • Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,
Előnyt jelent
 • Felsőfokú képesítés, szakirányú,
 • Önkormányzatnál, önkormányzati intézménynél szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Helyismeret.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti,
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. § szerint,
 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Motivációs levél,
 • Erkölcsi bizonyítvány,
 • Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. augusztus 17.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5137 Jászkisér, Fő út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2735/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.
 • Elektronikus úton dr. Ádám Mónika jegyző részére a jegyzo@jaszkiser.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: dr. Ádám Mónika jegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5137 Jászkisér, Fő út 7. .
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. augusztus 31.
Címkék
 • műszaki ügyintéző, közigazgatás, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászkisér
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása