Műszaki Osztályvezető állás, mérnök, Mérnökállások.hu
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Műszaki Osztály
Műszaki Osztályvezető
beosztás ellátására.
Állás megnevezése
 • Műszaki Osztályvezető
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az Intézet karbantartási és energiagazdálkodási feladatainak irányítása. Az Osztály feladat körébe tartozó nyilvántartások pontos, naprakész vezetése, adatszolgáltatás biztosítása üzemeltetési feladatok tekintetében. Gondoskodik az Intézet működéséhez a műszaki feltételek biztosításáról.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, Főiskola (Bsc), építőmérnök,
 • Legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • Legalább 2 éves szakirányú vezetői tapasztalat
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárásban való részvétel
Előnyt jelent
 • Beruházási, felújítási programok lebonyolításában szerzett gyakorlat
 • Speciális építőiparban használt programok ismerete: AutoCAD, MS Project
 • Ms Office, vagy Open Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Szakmai-vezetési elképzelések
 • Végzettségeket, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai
 • A munkakörre történő kiválasztás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben (elektronikusan is) kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. augusztus 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1-3. Emberi Erőforrás Gazdálkodási Osztály. 20. épület ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Műszaki Osztályvezető.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. szeptember 15.
Egyéb információ
 • BÉREZÉS MEGEGYEZÉS SZERINT!
Címkék
 • műszaki osztályvezető, építőmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása