Építéshatósági ügyintéző állás, mérnök, Mérnökállások.hu
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
Műszaki és Építéshatósági Osztály
Építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építéshatósági ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Zala megye, 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A jegyző hatáskörébe tartozó építéshatósági feladatok ellátása. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet I. fokú építéshatósági eljárásokban hozandó hatósági döntések és iratok kiadmányozásra történő előkészítése az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus rendszer (ÉTDR) használatával, a szükséges eljárási cselekmények megtétele (hatósági helyszíni ellenőrzés, helyszíni szemle, stb.), hatósági döntések meghozatala. Az önkormányzati beruházások, fejlesztések előkészítésével kapcsolatos feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség,főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építésmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem benyújtását igazoló dokumentum
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata
 • Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik
 • Motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. augusztus 21.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/3767/2018. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.
 • Elektronikus úton Dr. Tokorcsi Katalin részére a aljegyzo@letenye.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző, Zala megye, 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10. .
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. augusztus 29.
Címkék
 • építéshatósági ügyintéző, közigazgatás, Zala megye, Letenye
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása