Intézményüzemeltetési referens (műszaki ügyintéző) állás, mérnök, Mérnökállások.hu
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály
Intézményüzemeltetési referens (műszaki ügyintéző)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Intézményüzemeltetési referens (műszaki ügyintéző)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1201 Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • az önkormányzat tulajdonában lévő intézményi ingatlanokkal és az Önkormányzat kiemelt projektjeivel kapcsolatos műszaki feladatok ellátása,
 • a beruházások, felújítások, karbantartásokkal kapcsolatos beszerzési eljárások előkészítése, költségvetés készítése, lefolytatása, dokumentálása, részvétel a bíráló bizottságban
 • karbantartások, felújítások, beruházások végrehajtásának műszaki támogatása, ellenőrzése, kapcsolattartás a vállalkozókkal, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése, a költségvetési előirányzat folyamatos nyomonkövetése
 • az ingatlanok állapotfelmérése, az elvégzendő munkák körének meghatározása, az állagmegóvási munkálatok megszervezése, felügyelete, ellenőrzése,
 • munkaterület átadás-átvétel, a kivitelezési munka folyamatos ellenőrzése,
 • kivitelezői és szolgáltatói számlák ellenőrzése, kifizetések szakmai teljesítésigazolása,
 • műszaki adatszolgáltatás, üzembe-helyezési okmányok előkészítése
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőfokú műszaki végzettség (építész-, építőmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent
 • műszaki ellenőri jogosultság, műszaki területen szerzett tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A pályázó 45/2012. (III.7) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény (a hatósági bizonyítvány lekésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó)
 • A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. augusztus 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1201 Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos tér 1. Városgazdálkodási Osztály. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/101/2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: intézményüzemeltetési referens (műszaki ügyintéző).
 • Elektronikus úton Kernné dr. Kulcsár Dóra részére a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. szeptember 7.
Egyéb információ
 • A közszolgálati jogviszony teljes munkaidős, határozatlan időre létesül, 6 hónap próbaidő kikötésével. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.
Címkék
 • intézményüzemeltetési referens, műszaki ügyintéző, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása