Gépészeti ügyintéző állás, mérnök, Mérnökállások.hu
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Vízrendezési és Öntözési Osztály
Gépészeti ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Gépészeti ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10.
Az ellátandó feladatok
 • belvízátemelő szivattyútelepekkel kapcsolatos gépészeti és energetikai feladatok ellátása,
 • szivattyútelepek és a szivattyúállások üzemeltetési, fenntartási és fejlesztési munkáinak koordinálása,
 • szivattyútelepek karbantartási feladatainak tervezése, közreműködés a szivattyútelepek gépészeti és vil
 • szállítható szivattyúk felvonulási tervének aktualizálása,
 • hatósági és üzemeltetői tevékenységéhez kapcsolódó szakvélemények elkészítése,
 • üzemeltetési nyilvántartások vezetése vízrendezési, vízgazdálkodási és vízkárelhárítási feladatok végzése,
 • önkormányzatokkal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás,
 • szükség szerint részvétel a szakterületét érintő projektek pályázati előkészítésében, kidolgozásában, az elnyert pályázatok lebonyolításában.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, gépészmérnök,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Jó szintű önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség
Előnyt jelent
 • Egyetem, vízgépészeti szakképesítés,
 • gépészeti vagy energetikai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ár-és belvízvédelmi szakmérnöki képesítés
 • térinformatikai és AutoCad felhasználói ismeretek
 • az igazgatóság működési területének ismerete
 • elektromos energia felhasználás elszámolásának ismerete
 • "B" kategóriás jogosítvány
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fényképes szakmai önéletrajz. Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A kinevezés feltétele a 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására.
 • Az igazgatóság a pályázók személyes adatait a pályázat elbírálásától számított 6 hónap eltelte után törli.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. augusztus 17.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K001278/2018. , valamint a munkakör megnevezését: gépészeti ügyintéző.
 • Elektronikus úton Uzonyi Imre osztályvezető részére a titkarsag@tivizig.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. 2. emelet 212. (Központi Iktató)
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatokról a TIVIZIG igazgatója, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről írásban értesülnek.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. augusztus 31.
Egyéb információ
 • A munkáltatóval kapcsolatos információk elérhetőek a www.tivizig.hu oldalon. Az igazgatóság dolgozói közalkalmazottak, jogállásukra és javadalmazásukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.
Címkék
 • gépészeti ügyintéző, közigazgatás, Hajdú-Bihar megye, Debrecen
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása