állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
BudapestXVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
BudapestXVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
Intézményfejlesztési Iroda
Építész és gépész műszaki ellenőr
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1163 Budapest, Havashalom utca 43.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Építész műszaki ellenőri munkákhoz kapcsolódó feladatok: önkormányzati beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása, engedélyezési eljárások koordinálása, bonyolítása, pályázati és közbeszerzési eljárások műszaki előkészítése, tervezési és vállalkozási szerződések előkészítése, kapcsolattartás a tervezőkkel, kivitelezőkkel, műszaki átadás-átvételi eljárások előkészítése, Önkormányzati tulajdonú létesítmények karbantartási, hibaelhárítási munkáinak megszervezése Képviselő-testület munkájának segítése, önkormányzati feladatok döntésre történő előkészítése.
 • Gépész műszaki ellenőri munkákhoz kapcsolódó feladatok: önkormányzati beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása, engedélyezési eljárások koordinálása, bonyolítása közműveknél, pályázati és közbeszerzési eljárások műszaki előkészítése, tervezési és vállalkozási szerződések előkészítése, kapcsolattartás a tervezőkkel, kivitelezőkkel, műszaki átadás-átvételi eljárások előkészítése, Önkormányzati tulajdonú létesítmények karbantartási, hibaelhárítási munkáinak megszervezése
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók – a személyes meghallgatás során történt egyeztetés alapján. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, építész,-gépész műszaki ellenőr,
 • Kivitelezésben, beruházásban szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Műszaki ellenőri jogosultság megléte,
 • ÉTDR és E-építési napló felhasználói ismerete
Előnyt jelent
 • TERC program ismerete felhasználói szinten
 • Anyagokban és technológiákban való jártasság,
 • közigazgatási alapvizsga és szakvizsga megléte,
 • Jó érdekérvényesítési, szervezési és kommunikációs képesség,
 • Kreatív, optimista szemléletmód
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve a betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. szeptember 25.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a BudapestXVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/21293-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Építész és gépész műszaki ellenőr.
 • Elektronikus úton Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a joka@bp16.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Tóth Valéria, Budapest, 1163 Budapest, Havashalom utca 43. I 103.
A pályázat elbírálásának rendje
 • Az érvényes pályázat benyújtókat szakmai bizottság hallgatja meg, javaslata figyelembe vételével a jegyző dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi feltételének megfelel. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A sikertelen pályázatok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. szeptember 30.
Címkék
 • építész és gépész műszaki ellenőr, építész, gépész, műszaki ellenőr, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása