állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Semmelweis Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Biztonságtechnikai Igazgatóság
Ügyintéző (tűz- és munkavédelmi előadó) 3 fő
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1083 , Illés utca 15.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Munkavédelmi feladatok, szaktevékenység végzése (pl.: munkabalesetek kivizsgálása, kockázatértékelés készítése)
 • Tűzvédelmi feladatok végzése (pl.: tűzvédelmi dokumentációk készítése) Kapcsolódó nyilvántartások kezelése, készítése
 • Kapcsolattartás a hatóságokkal, szervezeti egységekkel
 • Részvétel a hatósági és a belső ellenőrzéseken
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium,
 • Középfokú munkavédelmi képesítés (munkavédelmi technikus) és/vagy középfokú tűzvédelmi képesítés (tűzvédelmi előadó)
 • MS Office (különösen Excel, Word) felhasználói szintű ismerete
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Önálló, a határidők betartásával történő, pontos munkavégzés,
 • Jó kommunikációs és helyzetfelismerő készség,
 • Jó problémamegoldó képesség
Előnyt jelent
 • Angol és/vagy német nyelv középfokú ismerete
 • Felsőfokú végzettség
 • Felsőfokú tűzvédelmi, és/vagy felsőfokú munkavédelmi képesítés
 • Minimum 2 év szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. szeptember 29.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. október 14.
Egyéb információ
 • A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 33736/KMBTI/2018
Címkék
 • ügyintéző, tűz- és munkavédelmi előadó, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása