állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Országos Onkológiai Intézet
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Országos Onkológiai Intézet
MÉRNÖK
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • MÉRNÖK
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1122 Budapest, Ráth György út 7-9.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az ingatlanok és berendezések folyamatos működőképességének biztosítása. Közreműködés az Ingatlanfelújítási, karbantartási tervek előkészítésében, a jóváhagyott tervek végrehajtásának ellenőrzésében; a mindenkori fejlesztési elképzelések, koncepciók kidolgozásában, fejlesztések megvalósításában. Üzemeltetési feladatok (az intézet elektromos-, víz-, szennyvíz-, csapadék-, gázhálózatának működtetése; orvosi gázhálózatok és rendszerek működtetése; hőellátó, szellőző és klímaberendezések működtetése; javítási, hibaelhárítási munkálatok elvégzése). Energiagazdálkodási feladatok (éves energiafelhasználási terv előkészítése; fogyasztási helyek rendszeres műszaki és biztonságtechnikai ellenőrzése, felügyelete; az energiafogyasztás folyamatos regisztrálása, számlázások ellenőrzése; energiatakarékosságra vonatkozó javaslatok kidolgozása). Műszaki anyag és eszközgazdálkodási feladatok (a költségvetésben jóváhagyott eszközök, berendezések beszerzése; műszaki kivitelezésekhez használatban lévő orvosi gép-műszer üzemeltetéséhez szükséges anyagok beszerzése) Jóváhagyott előirányzatokkal való gazdálkodás, szerződések és megrendelések előkészítése. Szakmai szakértői tevékenység projektekben.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, vagy főiskola, építész-, vagy gépészmérnöki végzettség
Előnyt jelent
 • egészségügyben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Építőipari kivitelezésben, illetve beruházásban szerzett szakmai gyakorlat.
 • Közbeszerzési eljárások lebonyolítása terén szerzett közreműködői tapasztalat.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén), iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, beleegyező nyilatkozat: a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati dokumentációt megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. október 19.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Petrovicsné Cseh Lujza humánpolitikai igazgató részére a cseh.lujza@oncol.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. november 5.
Címkék
 • mérnök, építészmérnök, gépészmérnök, közigazgatás, Pest megye, BUdapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása