állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kancellária
Kollégiumok Igazgatóság
Műszaki osztályvezető
beosztás ellátására.
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1111 Budapest, Kruspér utca 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Kollégiumok Igazgatóság szervezetén belül a műszaki osztály irányítása. A BME saját üzemeltetésű kollégiumai működésének tervezése, megszervezése és a működtetés irányítása, a vonatkozó jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása. A BME saját üzemeltetésű kollégiumai karbantartásának irányítása, felügyelete, az elvégzett beruházások, felújítások ellenőrzése. A kollégiumokra vonatkozó Üzemeltetési Szabályzatok, Üzemeltetési Kézikönyvek és Házirendek kialakítása, felülvizsgálata, módosításuk előkészítése. Javaslattétel a területet érintő, szükséges felújításokra, a beszerzési igények összesítése, a beszerzések lebonyolítása. Kapcsolattartás a hallgatói képviseletekkel, valamint a hallgatói rendezvények felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, vagy egyetemi műszaki szakirányú végzettség,
 • Hasonló, műszaki területen szerzett tapasztalat
 • MS Office programok (elsősorban Word, Excel) felhasználói szintű ismerete
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Precíz, felelősségteljes munkavégzés,
 • Jó kommunikációs és együttműködési készség,
 • Új iránti fogékonyság,
 • Szolgáltatás orientált, tervezés alapú és rendszerszemlélet
Előnyt jelent
 • Vezetői, munkairányítói tapasztalat
 • Közalkalmazotti gyakorlat, felsőoktatási kollégiumban, mint diákjóléti szolgáltató intézményben szerzett - legalább 3 év szakmai tapasztalat
 • Angol nyelv társalgási szintű ismerete
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A beosztás legkorábban 2018. november 15. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. október 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. november 7.
Egyéb információ
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://ki.bme.hu honlapon szerezhet. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
Címkék
 • műszaki osztályvezető, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása