állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
MTA Könyvtár és Információs Központ
MTMT Osztály
MTMT központi adatbázis adminisztrátor
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • MTMT központi adatbázis adminisztrátor
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2018. 11. 01-től 2020.12. 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1051 Budapest, Arany János utca 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ által működtetett Magyar Tudományos Művek Tára bibliográfiai adatbázis adatainak karbantartása, ellenőrzése, felhasználói kapcsolattartás.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola,
 • Vagy egyetemi szintű végzettség,
 • Széleskörű számítástechnikai ismeretek;
 • Adatbázisrendszerek ismerete,
 • Magyar állampolgárságú, vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • Cselekvőképesség, büntetlen előélet.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz,
 • Problémamegoldó készség, önálló munkavégzés képessége,
 • Logikus, felhasználó-orientált szemléletmód, precizitás, sokoldalúság,
 • Az új iránti fogékonyság és együttműködés
Előnyt jelent
 • Hasonló területen és/vagy könyvtárszakmai területen szerzett tapasztalat;
 • Sokrétű felsőoktatási vagy szakkönyvtári szakmai tapasztalat - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Idegen nyelv(ek) ismerete, elősorban az angol szaknyelv aktív alkalmazásának képessége,
 • Könyvtárosi végzettség.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Motívációs levél,
 • Iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. október 19.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Áts József osztályvezető részére a allas@konyvtar.mta.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • Az MTA KIK által meghatározott eljárásrend szerint.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. október 26.
Címkék
 • MTMT központi adatbázis adminisztrátor, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása