állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Országos Mentőszolgálat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Országos Mentőszolgálat
Építészeti és Ingatlan Üzemeltetési Osztály
Épület gépészmérnök-létesítményfelelős
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Épület gépészmérnök-létesítményfelelős
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1134 Budapest, Róbert Károly utca 77.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az Országos Mentőszolgálat által használt létesítmények gépészeti berendezései folyamatos és biztonságos működőképességének felügyelete, biztosítása. A gépészeti berendezések, fűtési hálózatok, hőtermelő berendezések időszakos felügyeletének, tervszerű felújításának-karbantartásának megszervezése. Gázenergiával való hatékony gazdálkodási koncepciók kidolgozása, javaslattétel azok megvalósítására. Szakmai (uniós) fejlesztésekben való részvétel, tervek véleményezése, bíráló bizottságban tagi képviselet ellátása. Esetenként gépész műszaki ellenőri feladatok elvégzése. Használatbavételi és üzembe helyezési eljárásokban való közreműködés. Garanciális és szavatossági eljárások intézése. Gáz- és vízenergia felhasználás folyamatos nyomon követése, a szükséges intézkedések, beavatkozások megtétele. Gépészeti berendezések eseti javításának irányítása, a szükséges beszerzések szakmai előkészítése. Havaria jellegű meghibásodásokra gyors és költséghatékony reagálás. Az építész létesítményfelelősök szakterületi munkájának támogatása. Létesítmény-felelősi jelentések és adminisztrációs feladatok elvégzése. A beérkező gázüzemi és vízfelhasználási számlák és iratok felülvizsgálata, illetve azok ügyintézése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, vagy főiskolai szakirányú végzettség,
 • Szakmai gyakorlat, legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
 • Érvényes gépészmérnöki műszaki ellenőri jogosultság.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
 • „B” kategóriás jogosítvány.
 • Büntetlen előélet.
Előnyt jelent
 • Költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél.
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • 90 napnál nem régebbi (a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelő) erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. november 9.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/60/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Épület gépészmérnök-létesítményfelelős.
 • Elektronikus úton Szebeni Erzsébet részére a szebeni.erzsebet@mentok.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. november 16.
Egyéb információ
 • Az Országos Mentőszolgálat, mint álláspályázatot hirdető a beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. A benyújtott és kiválasztásra nem került pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a pályázó pályázatát nem elektronikus úton nyújtja be, az Országos Mentőszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése alapján, sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat megsemmisíti és a pályázó személyes adatait töröli.
Címkék
 • épület gépészmérnök, létesítményfelelős, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása