állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Országos Mentőszolgálat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Országos Mentőszolgálat
Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet
Műszaki vezető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki vezető
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 5.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az Országos Mentőszolgálat Fejér megyei üzemeltetésében lévő gépjárműflotta kezelése, felügyelete továbbá a mentőállomások épületeinek műszaki állapotával, karbantartásával kapcsolatos ügyintézés, a kisebb karbantartási feladatok koordinálása, felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés, Műszaki szakirány,
 • Felhasználói szintű MS Office számítógépes ismeret
 • "B" kategóriás jogosítvány
 • PAV I.
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Előnyt jelent
 • Épületgépész technikus végzettség
 • Legalább 1 év vezetői gyakorlat, hasonló területen
 • „C”kategóriás jogosítvány
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz és motivációs levél.
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A pályázati anyagba másolatban becsatolt dokumentumokat bizottsági meghallgatás esetén eredetiben be kell mutatni.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. november 15. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. október 22.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Almádi utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/62/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki vezető.
 • Elektronikus úton László Jánosné részére a laszlo.janosne@mentok.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. november 5.
Egyéb információ
 • Az Országos Mentőszolgálat, mint álláspályázatot hirdető a beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. A benyújtott és kiválasztásra nem került pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a pályázó pályázatát nem elektronikus úton nyújtja be, az Országos Mentőszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése alapján, sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat megsemmisíti és a pályázó személyes adatait töröli.
Címkék
 • műszaki vezető, épületgépész technikus, közigazgatás, Fejér megye, Székesfehérvá
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása