állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Csömöri Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Csömöri Polgármesteri Hivatal
Beruházási ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Beruházási ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Beruházások projekt szintű előkészítése és bonyolítása. Önkormányzati épületek, utak építésével, működésével, fenntartásával, felújításával kapcsolatos műszaki feladatok, közutak és közterületek használatával,valamint az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, műszaki szakképzettség,
 • beruházások előkészítésében, lebonyolításában való jártasság vagy gyakorlat, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony hat hónapos próbaidő kikötésével
Előnyt jelent
 • Felsőfokú képesítés, egyetemi, vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő,üzemmérnőki) szakképzettség,,
 • Közigazgatási alapvizsga, illetve szakvizsga,
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
 • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefügésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85 §-ban meghatározott összeférhetetlenésgi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. november 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4836-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. december 7.
Címkék
 • beruházási ügyintéző, közigazgatás, Pest megye, Csömör
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása