állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Semmelweis Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Menedzserképző Központ
Informatikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1125 , Kútvölgyi út 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • "A ""Szociális humán erőforrás fejlesztése"" (EFOP 3.8.2 / VEKOP 7.5.1) projekt keretén belül az alábbi feladatok ellátása: * IT support * Kisebb hardware-es javítások * Gépek istallálása * Software-ek telepítése * Perifériák csatlakoztatása * IT-hez kapcsolódó dokumentációs feladatok ellátása"
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium, vagy technikum,
 • Ms Windows haladó szintű ismerete
 • Ms Office haladó szintű ismerete
 • Hálózati alapismeretek
 • Linux alapismeretek
 • Hardware-es ismeretek
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Precíz munkavégzés,
 • Megbízható személyiség,
 • Jó kommunikációs készség,
 • Jó problémamegoldó képesség,
 • Rugalmasság, terhelhetőség, szervezőkészség,
 • Önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség,
 • Analitikus gondolkodás,
 • Logikus gondolkodásmód,
 • Tanulási vágy
Előnyt jelent
 • Angol nyelv ismerete
 • Bármilyen programozási nyelv ismerete
 • Apple eszközök, software-ek használatának ismerete
 • Haladó szintű hálózati ismeretek
 • Linux haladó szintű ismerete
 • Felsőoktatási intézményekben szerzett tapasztalat
 • 1 év szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. november 5. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. október 23.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. november 7.
Egyéb információ
 • A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 98763/EKKEFOP382/2018
Címkék
 • informatikus, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása