állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Országos Mentőszolgálat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Országos Mentőszolgálat
Építészeti és Ingatlan Üzemeltetési Osztály
Építészmérnök vagy építőmérnök létesítményfelelős
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építészmérnök vagy építőmérnök létesítményfelelős
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1134 Budapest, Róbert Károly körút 77.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az Országos Mentőszolgálat mentőállomásainak beruházási, felújítási, fenntartási és karbantartási feladatainak irányítása, az építőipari kivitelezési munkák felügyelete. Beruházási, felújítási és karbantartási tervek elkészítése. Uniós fejlesztési projektekben való részvétel. A mentőállomások 24 órás üzemképességének biztosítása, hibaelhárítások megszervezésében való részvétel. A Létesítményfelelős épületgépész és épületvillamossági műszaki ellenőrök regionális szintű tevékenységének támogatása, illetve igénybevétele. Szakterületén a közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációjának véglegesítése. Jóváhagyott előirányzatokkal való gazdálkodás, szerződések és megrendelések előkészítése. Ingatlanok felmérése és az építmények műszaki adatbázisának kialakítása. Szakmai szakértői tevékenység projektekben.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, vagy főiskolai szakirányú végzettség (építész- vagy építőmérnök),
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Legalább 3 év épület fenntartási és / vagy épületüzemeltetési gyakorlat
 • Magyar állampolgárság
Előnyt jelent
 • Építőipari kivitelezésben, illetve beruházásban szerzett szakmai gyakorlat
 • Tervezői programok ismerete
 • Egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat
 • Közbeszerzési eljárások lebonyolítása terén szerzett közreműködői tapasztalat
 • Érvényes építési műszaki ellenőri jogosultság
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget és szakmai jogosultságokat igazoló iratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi (közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelő) erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. december 14.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/65/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Építészmérnök vagy építőmérnök létesítményfelelős.
 • Elektronikus úton Szebeni Erzsébet részére a palyazat@mentok.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. december 21.
Egyéb információ
 • Az Országos Mentőszolgálat, mint álláspályázatot hirdető a beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. A benyújtott és kiválasztásra nem került pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a pályázó pályázatát nem elektronikus úton nyújtja be, az Országos Mentőszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése alapján, sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat megsemmisíti és a pályázó személyes adatait töröli.
Címkék
 • építészmérnök, építőmérnök létesítményfelelős, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása