állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Városrendezési ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Városrendezési ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1102 Budapest, Szent László tér 29.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az Önkormányzat településfejlesztéssel és településrendezéssel, valamint az ingatlanvagyon-gazdálkodásával kapcsolatos feladatainak ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 2/2017. (III. 14.) utasítása, valamint a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban 2018. évben 47 000 forint az illetményalap rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség;
 • felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
Előnyt jelent
 • városrendezési vagy építésügyi szakterületen szerzett közigazgatási gyakorlat,
 • építészeti tervezésben, városrendezési tervezésben szerzett tapasztalat.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartására, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat)
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. október 26.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton K/36450/2018/SZÜO részére a allaspalyazat@kobanya.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg, annak javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázat eredményéről a munkáltató a pályázókat
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. november 12.
Egyéb információ
 • A Kőbányai Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a www.kobanya.hu honlapon tekinthető meg. Próbaidő 6 hónap.
Címkék
 • városrendezési ügyintéző, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása