állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Miskolci Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Fazekas Utcai Általános Iskola
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Fazekas utca 6.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Általános iskolai rendszergazdai feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés, informatikai rendszergazda
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Kiváló szintű használható képességek és magsszintű tárgyi tudás
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. október 23.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Személyesen: Cseke Gábor intézményvezető, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Fazekas utca 6. .
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázókat az intézmény vezetője hallgatja meg és véleményét megküldi a tankerületi igazgatónak.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. október 24.
Egyéb információ
 • A pályázatok postai úton is benyújthatók az intézmény címére: 3525 Miskolc, Fazekas utca 6.
Címkék
 • rendszergazda, közigazgatás, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása