állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Iroda
Főépítész
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Főépítész
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1173 , Pesti út 165.
Az ellátandó feladatok
 • A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása; a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 8.§ és 10.§-aiban meghatározott feladatok ellátása; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása; a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása, figyelemmel a mindenkor hatályos Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatban, valamint a Kerületi Építési Szabályzatokban foglaltakra.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdésében meghatározottak szerint,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Főépítészi vizsga megléte vagy a vizsga alóli mentesülés igazolása. Főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a közszolgálati jogviszony kezdetétől számított 6 hónapig látható el.
 • A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdésében meghatározott legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
 • A Kttv. 84-85. §, illetve 87. §-aiban meghatározott, valamint a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása,
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Önálló, pontos, precíz, konstruktív munkavégzés,,
 • Kiváló írásbeli, szóbeli kommunikáció,,
 • Nagyfokú terhelhetőség,,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.,
Előnyt jelent
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Rákosmente helyismerete.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A pályázó 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajza,
 • A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdésében meghatározott végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • A főépítészi szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata, vagy a mentesülés igazolása,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához,
 • Motivációs levél,
 • Az esetleges előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. október 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 165. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-2/75/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Főépítész.
 • Elektronikus úton Dr. György-Rúzsa Ágnes, jegyző részére a allas@rakosmente.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál, Budapest, 1173 , Pesti út 165. földszint .
A pályázat elbírálásának rendje
 • Az e-mail tárgy sorában kérjük megadni: „Jelentkezés Főépítész álláspályázatra”. A személyes vagy postai úton történő benyújtáskor a borítékon kérjük feltüntetni: „Jelentkezés Főépítész álláspályázatra Sz-2/752018.” Az érvényes pályázók (akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják) személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével a jegyző dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. november 9.
Egyéb információ
 • A pályázatot időben benyújtottnak kell tekinteni, amennyiben legkésőbb 2018. október 30. éjfélig e-mailen megküldték, illetve postára adták, továbbá személyes benyújtás esetén 2018. október 30. napján ügyfélfogadási idő végéig benyújtották. A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.
Címkék
 • főépítész, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása