állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Víziközmű ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Víziközmű ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Közreműködik a települési ívóvízminőség–javítással valamint a települési szennyvizek tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos programok előkészítésében végrehajtásában;
 • Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program kétévenkénti felülvizsgálatával összefüggő szakmai anyag elkészítésében való részvétel;
 • Hatósági és egyéb engedélyezési eljárásokban való részvétel, vagyonkezelői, műszaki állásfoglalás készítése;
 • Víziközmű szakágazati adatszolgáltatások (OSAP) területi feladatainak ellátása;
 • Víziközmű szakágazati Információs Rendszerek (TESZIR, VK-online) karbantartása, adatok rögzítése, ellenőrzése;
 • Megvalósíthatósági tanulmányok bírálata, szennyvízelvezetési agglomerációk felülvizsgálata
 • EU Víz Keretirányelvhez kapcsolódó feladatok végrehajtásában való közreműködés
 • Az illetékes hatóság megkeresése alapján felügyeleti ellenőrzéseken való részvétel • Vízkár – elhárítási védelmi szervezet szerinti feladatok ellátása;
 • Településfejlesztési koncepciók, területrendezési tervek véleményezése;
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, vízépí mérnök, környezetmérnök,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • önálló munkavégzés, stressz tűrő képesség, együttműködő képesség,
Előnyt jelent
 • víziközmű szakterületen, közigazgatás területén szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • motivációs levél, részletes fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. október 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton dr. Sarkadi Zoltán részére a sarkadi.zoltan@kdvvizig.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. november 15.
Címkék
 • víziközmű ügyintéző, vízépí mérnök, környezetmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása