állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Műszaki vezető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki vezető
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2018.11.01-2020.08.31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • EFOP-4.1.2-17-2017-00001 sz. és az EFOP-4.1.2-17-2017-00017 sz. pályázathoz kapcsolódóan: a műszaki szakmai vezetői feladatok teljes körű ellátása a projektzárásig, felelős a projekt műszaki megvalósulásáért, segíti a projektmenedzser munkáját, aktív kapcsolatot tart a menedzsment tagjaival, meghatározza a projekt műszaki megvalósításban résztvevők feladatait, koordinálja a műszaki megvalósításban résztvevők (pl. műszaki ellenőr, tervező, kivitelező) munkáját, feladataikat összehangolja, a megvalósulás során esetlegesen szükségessé váló változás bejelentési kérelmekhez és szerződésmódosítási kérelmekhez kapcsolódó műszaki dokumentációt elkészíti, a megvalósítás során felmerülő műszaki szakmai kérdéseket megválaszolja, biztosítja a pályázati kiírásnak és Támogatási Szerződésnek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőséget műszaki szempontból, koordinálja és felügyeli az építési kivitelezési munkálatokat, részt vesz a projekt szakmai jelentések elkészítésében, kapcsolatot tart az érintett szakmai szervezetekkel, részt vesz a kommunikációs tevékenységek megvalósításában, a szükséges adminisztrációs feladatokat ellátja, személyesen közreműködik valamennyi helyszíni ellenőrzésben.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) pályázat költségvetésének és útmutatójának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent
 • Építési kivitelezésben szerzett tapasztalat,
 • Uniós társfinanszírozással megvalósuló projektben szerzett tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai) alkalmazások,
 • Építészmérnök, építőmérnök, műszaki ellenőri végzettség.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • szakmai tapasztalat igazolása érdekében: projektlista (minimum tartalom: pályázati azonosítószám, kedvezményezett neve, ellátott feladatkör részletezve, ellátott feladatkör időtartama hónapban kifejezve, támogatási összeg, kontaktszemély) vagy szakmai tapasztalati lista (minimum tartalom: munkáltató megnevezése, ellátott feladatkör részletezése, feladatkör időtartama hónapban kifejezve, kontaktszemély),
 • szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő adattartalommal, valamint motivációs levél,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. október 27.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/87 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki vezető.
 • Elektronikus úton Báthoryné dr. Licska Anikó részére a aniko.licska.bathoryne@kk.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A kinevezésről a tankerületi igazgató dönt. A pályázatot kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. október 31.
Címkék
 • műszaki vezető, közigazgatás, Csongrád megye, Hódmezővásárhely
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása