állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
Beruházási osztályvezető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Beruházási osztályvezető
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Szervezi, irányítja és ellenőrzi az osztály feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati feladatok ellátását. Az osztály feladat és hatáskörébe tartozó bizottsági illetve képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, részvétel a döntések végrehajtásában. Az osztály feladat- és hatáskörébe tartozó jegyzői illetve polgármesteri döntések előkészítése, kiadmányozása, végrehajtása. Projektmenedzseri feladatok ellátása a pályázati úton elnyert támogatással megvalósuló beruházásoknál, fejlesztéseknél. Közreműködés a közbeszerzéssel kapcsolatos helyi szabályozás előkészítésében, közbeszerzési terv elkészítése, aktualizálása; közbeszerzési eljárások lebonyolításában való közreműködés, közbeszerzési statisztika elkészítése. Közreműködés az éves költségvetési koncepciók ill. költségvetések összeállításában. Az éves költségvetésben megállapított beruházások és felújítások megvalósítása, műszaki¬-pénzügyi lebonyolítása, aktiválása. Beruházások megvalósításának irányítása, együttműködés a kivitelezőkkel a székhelyen; felújítások, karbantartások műszaki ellenőrzése. Közreműködés a település villamos-energia hálózatának, közvilágításának fejlesztésében. Útépítési együttműködések szervezése.
Az ellátandó feladatok
 • Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalban beruházási osztályvezetői feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő- szakmacsoportokba tartozó szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent
 • Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz. melléklete szerinti formátumban.
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85.§, továbbá a 87.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.
 • A végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata.
 • Vezetői tapasztalat igazolása.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. január 4.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/157/2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: beruházási osztályvezető.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázók szóbeli meghallgatása.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. január 15.
Egyéb információ
 • A munkáltató a kinevezés első hat hónapjára próbaidőt köt ki. A pályázó a pályázat benyújtása előtt tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről. A személyes adatok kezelője: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal, az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A személyes adatokat megismerő személyek köre: a pályázati kiírás technikai megvalósításában közreműködő köztisztviselők, illetve a pályázatról döntő személyek. Egyéb tájékoztatás: a pályázó kifejezett nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését, illetve megtekintheti a részletes adatkezelési tájékoztatót. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.
Címkék
 • beruházási osztályvezető, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Veszprém megye, Balatonalmádi
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása