állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Gyáli Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda, Építéshatósági Csoport
Építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építéshatósági ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az építési, bontási, fennmaradási, használatbavételi építésügyi hatósági engedélyek iránti kérelmek ügyében a döntés előkészítése, szakhatósági közreműködés más eljárásokban, helyszínelések megtartása, kötelezési ügyek lebonyolítása, egyéb állásfoglalások kiadása, a feladatkörébe tartozó ügyekben a jogszabályok által rendszeresített nyilvántartások vezetése. Adatközlések elkészítése a KSH és egyéb hatóságok felé, továbbá ügyfelek tájékoztatása, kérelmek átvétele, ÉTDR rendszerbe feltöltése.
Az ellátandó feladatok
 • Ellátja az elsőfokú építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó feladatokat. Érdemi döntés előkészítéséhez teljes körű eljárás lefolytatása
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(IV.30.) ök.rend. a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010.(XII.21.) számú rendelet módosításáról; • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2017.(XI.30.) számú rendelete a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményének megállapításáról • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(II.15.) számú rendelete a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményének megállapításáról szóló 23/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 84.-85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség
Előnyt jelent
 • Közigazgatásban hasonló területen szerzett – Legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat
 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga
 • Építésügyi vizsga megléte
 • ÉTDR használati tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti önéletrajz
 • a végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok másolata
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. november 26.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1196-7/2018. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.
 • Elektronikus úton Rozgonyi Erik címzetes főjegyző részére a gyalph@gyal.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Jegyzői Titkárság, Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. .
A pályázat elbírálásának rendje
 • Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. november 30.
Egyéb információ
 • A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.
Címkék
 • építéshatósági ügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Pest megye, Gyál
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása