állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Közlekedési Muzeológiai Osztály
Városi közlekedési muzeológus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Városi közlekedési muzeológus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2018.12.03.-2019.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Közlekedési Muzeológiai Osztályhoz tartozó gyűjtemények (kiemelten a városi közlekedési gyűjtemény) kezelésében, gyarapításában, fejlesztésében és tudományos feldolgozásában, a nyilvántartási feladatok ellátásában való közreműködés.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, közlekedésmérnök, vasúti szakterülethez kapcsolódó egyéb végzettség,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány
Előnyt jelent
 • városi közlekedési területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. november 16.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. november 30.
Címkék
 • városi közlekedési muzeológus, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása