állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Semmelweis Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Kiemelt Beruházások Igazgatósága
Ügyintéző (orvostechnológiai szakági műszaki előadó)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Ügyintéző (orvostechnológiai szakági műszaki előadó)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Semmelweis Egyetem Kiemelt Beruházások Igazgatósága által kezelt klinikai beruházások előkészítésében és lebonyolításában való orvostechnológiai szakági műszaki közreműködés
 • a beruházások szakági előkészítési munkáinak ellátása
 • a beruházások döntéselőkészítő-anyagának összeállításában közreműködik
 • a műszaki tervdokumentációk, mérnöki szolgáltatások beszerzésére vonatkozó szakági kiírások, tervezési programok, összeállításában részt vesz, ellenőrzi, véleményezi
 • szakági támogatást nyújt a külsős műszaki szolgáltatók kiválasztására irányuló beszerzési és közbeszerzési eljárásokban
 • a fejlesztés ütemterv szerinti előrehaladását figyelemmel kíséri, felügyeli, a szakági kockázatokat jelzi, rendszeres jelentést készít az általa felügyelt szakterületi feladatokról
 • belső és külső egyeztetéseken, kooperációkon, hatósági-támogatói egyeztetéseken részt vesz, szakágára vonatkozó kérdésekben állást foglal, elősegíti a fejlesztés sikeres megvalósítását
 • a fejlesztéshez kapcsolódó beszámolók a szakmai tartalmát szakágára vonatkozóan elkészíti, az alátámasztó dokumentumokat összeállítja • közreműködik a projektmenedzsment-szervezet munkájában, és a szakágát érintő műszaki-szakmai kérdésekben rendelkezésre áll, • kapcsolatot tart a projektekben orvosszakmai körbe sorolható Stakeholder-ekkel.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium,
 • Legalább 5 év orvosiműszer-üzemeltetésben, vagy -forgalmazásban, vagy -gyártásban szerzett tapasztalat
 • MS Office felhasználói szintű ismerete
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Jó kommunikációs készség,
 • Dinamikus, magabiztos fellépés, felelősségvállalás,
 • Jó szervező- és problémamegoldó képesség,
Előnyt jelent
 • Hasonló projektben, egészségügyi/állami intézményben szerzett beruházói/projektmenedzseri tapasztalat
 • EU-s támogatásból megvalósuló beruházásokban való részvétel
 • Főiskolai vagy egyetemi végzettség
 • Szakmai anyagok kezeléséhez szükséges nyelvismeret
 • Nyelvtudás nem elvárt, azonban a szakmai dokumentációk kezeléséhez szükséges lehet
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. november 24.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. december 9.
Egyéb információ
 • Versenyképes bérezés. A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 66766/KSKBI/2018
Címkék
 • ügyintéző, orvostechnológia, műszaki előadó, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása