állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatal Foglalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
Munkavédelmi szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Munkavédelmi szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2020. január 20 –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 42-48.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 14.2. pontja szerinti (munkavédelmi feladatkör).
Az ellátandó feladatok
 • Illetékességi területén, az osztályvezető által meghatározott szakterületen cél- és akcióellenőrzések keretén belül a munkavédelmi jogszabályokban foglaltak betartásának ellenőrzése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem, közegészségügyi és járványügyi, agrár, műszaki, orvos- és egészségtudományi szakképzettség és legalább középfokú munkavédelmi szakképesítés, vagy felsőoktatásban szerzett munkavédelmi szakmérnök, munkavédelmi szakember szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. november 19.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Repcsinné Urbin Andrea részére a palyazat.kh@hajdu.gov.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Központi Iktató (zárt borítékban, a munkakör megnevezésének feltüntetésével), Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 54. I. emelet 116.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. december 10.
Egyéb információ
 • Az állami tisztviselő tekintetében a kinevezésre és a jogviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkört a Debreceni Járási Hivatal hivatalvezetője gyakorolja azzal, hogy a járási hivatal állami tisztviselőjének kinevezni javasolt személlyel szemben a kormánymegbízott kifogással élhet. A további alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.
Címkék
 • munkavédelmi szakügyintéző, közigazgatás, Hajdú-Bihar megye, Debrecen
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása