állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szent Margit Kórház - Budapest
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Szent Margit Kórház
Üzemeltetési Osztály
Műszerügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszerügyi ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1032 Budapest, Bécsi út 132.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Munkaköri leírásban foglaltak szerint az Intézmény orvostechnikai és egyéb eszközeivel kapcsolatos beszerzések, javítások teljes körű ügyintézése, munkalapok kezelése, javítások nyilvántartása, karbantartások és felülvizsgálatok ütemezett végrehajtásának intézése. A beszerzésekhez árajánlatok bekérése, ezek kiértékelése. Elvégzett javítások, teljesített beszállítások igazolásával kapcsolatos ügyintézés. Kapcsolattartás a betegellátó osztályokkal, a gazdasági terület többi osztályával, beszállítókkal és alvállalkozókkal.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • orvostechnikai eszközismeret
 • egészségügyben szerzett tapasztalat
 • ECO-Stat rendszer ismerete
 • felsőfokú képesítés
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány sikeres pályázó esetén
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottság megismerheti
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. november 28.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház - Budapest címére történő megküldésével (1032 Budapest, Bécsi út 132. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 190/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszerügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton Orvosigazgatóság részére a orvosigazgato@sztmargit.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akiket az elbírálásban résztvevők megfelelőnek ítélnek.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. december 15.
Egyéb információ
 • A Szent Margit Kórház, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli, ezt követően a benyújtott pályázati anyagot megsemmisíti. A Szent Margit Kórház arra illetékes munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázó személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
Címkék
 • műszerügyi ügyintéző, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása