állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Székesfehérvári Tankerületi Központ
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Székesfehérvári Tankerületi Központ
Munkavédelmi referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Munkavédelmi referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Elősegíti az intézmény területén a munkabiztonsági szabályok, előírások végrehajtását illetőleg érvényre juttatását, a munkavédelmi szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátását. A munkahelyeken rendszeresen, illetve az ellenőrzési tervben rögzítetteknek megfelelően ellenőrzi a munkabiztonsági szabályok, előírások megtartását, hiányosság esetén intézkedik azok megszüntetéséről, szükség szerint kezdeményezi a felelősségre vonást. Közreműködik az alkalmazottak munkavédelmi oktatási anyagának elkészítésében, részt vesz az új dolgozók munkavédelmi oktatásán. Szükség esetén lefolytatja a munkabalesetekkel kapcsolatos eljárásokat és elvégzi azok adminisztrációs és jelentéstételi kötelezettségét. Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a munkabiztonsági szabályok, előírások érvényre juttatását.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Székesfehérvári Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és felsőfokú munkavédelmi végzettség,
 • Munkavédelmi területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Magas szintű problémamegoldó készség,
 • Megbízhatóság, precizitás, terhelhetőség,
 • Önálló munkavégzés
Előnyt jelent
 • Intézményfenntartói tevékenységben szerzett tapasztalat
 • Tűzvédelmi képesítés
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a kormánytisztviselő nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (sikeres pályázat esetén),
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. december 17.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Török Szabolcs tankerületi igazgató részére a szekesfehervar@kk.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül kizárólag azok kerülnek személyes meghallgatás céljából behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. december 31.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása