állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
Műszaki főelőadó
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki főelőadó
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Közvetlenül felügyeli, irányítja, szervezi az ellátási terület munkafolyamatait, a műszaki és technikai munkavállalók munkáját. Üzemeltetési szinten kapcsolatot tart a beszállítókkal, szolgáltatókkal, szervezi a biztonságos és folyamatos szolgáltatás nyújtást. Szervezi és nyilvántartja a hatóságokkal kapcsolatos bejelentéseket, adatszolgáltatásokat, engedélyeztetési ügyeket. Szervezi az egyes feladatellátási helyek anyag- és eszközbeszerzési igényének kielégítését.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés, gépész,
 • épület üzemeltetés területén - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • PÁV II. kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Kiváló szintű önállóság, precizitás, megbízhatóság,
 • Kiváló szintű csapatmunka szintű hozzáállás,
 • Kiváló szintű együttműködési készség, rugalmasság,
 • Kiváló szintű lojalitás a közszféra és munkáltató irányába,
 • Kiváló szintű kommunikációs és probléma megoldó képesség,
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • motívációs levél
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, és nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, illetve foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány másolata
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. január 25.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet címére történő megküldésével ( Budapest 136, Postafiók 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki főelőadó.
 • Elektronikus úton Simonné dr. Németh Katalin igazgató részére a simonne.dr@eszgsz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. január 28.
Címkék
 • műszaki főelőadó, gépész, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása