állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Semmelweis Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Biztonságtechnikai Igazgatóság
Ügyintéző (tűz- és munkavédelmi előadó)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Ügyintéző (tűz- és munkavédelmi előadó)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1083 , Illés utca 15.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Tűzvédelmi feladatok végzése (pl. tűzvédelmi dokumentációk/szabályzat, tűzriadóterv készítése). Tűzesetek és tűzjelzések kivizsgálása, jegyzőkönyvezése. Műszaki tervek tűzvédelmi felülvizsgálata, véleményezése. Kivitelezések és beruházások tűzvédelmi felülvizsgálata, véleményezése. Kivitelezések és beruházások tűzvédelmi szakmai felügyelete, munkaterületeken való részvétel. Kapcsolódó nyilvántartások kezelése, készítése. Kapcsolattartás a hatóságokkal, szervezeti egységekkel. Részvétel a hatósági és a belső ellenőrzéseken. Munkavédelmi feladatok, szaktevékenység végzése (pl. munkabalesetek kivizsgálása, kockázatértékelés készítése).
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium,
 • Középfokú tűzvédelmi képesítés (tűzvédelmi előadó, tűzvédelmi főelőadó) és/vagy középfokú munkavédelmi képesítés (munkavédelmi technikus)
 • Irodai alkalmazások (szövegszerkesztő, táblázatkezelő) felhasználói szintű ismerete
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Önálló, a határidők betartásával történő, pontos munkavégzés,
 • Jó kommunikációs és helyzetfelismerő készség,
 • Jó problémamegoldó képesség,
Előnyt jelent
 • Angol és/vagy német nyelv középfokú ismerete
 • Felsőfokú végzettség
 • Felsőfokú tűzvédelmi, és/vagy felsőfokú munkavédelmi képesítés
 • Minimum 2 év szakmai gyakorlat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. február 8.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. február 23.
Egyéb információ
 • A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 128557/KMBTI/2018
Címkék
 • ügyintéző, tűz- és munkavédelmi előadó, tűzvédelmi előadó, tűzvédelmi főelőadó, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása