állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Károlyi Sándor Kórház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Károlyi Sándor Kórház
Központi Műszaki Szolgáltató és Egyéb Szolgáltatási Osztály
Osztályvezető
beosztás ellátására.
Állás megnevezése
 • Osztályvezető
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1047 Budapest, Baross utca 69-71.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az Intézet műszaki üzemeltetési, üzemfenntartási, energiaellátási feladatainak irányítása, szervezése, ellenőrzése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés, valamint a felek közötti megállapodás rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, építész, építőmérnök szakmacsoportba tartozó szakképzettség,
 • épületek műszaki üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Előnyt jelent
 • műszaki ellenőri tevékenység, vagy kivitelezői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • költségvetési szervezetnél szerzett műszaki vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • részletes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló iratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is , hogy a pályázó a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
 • hozzájárulás a vagyonnyilatkozat tételi eljárásban való részvételhez,
 • nyilatkozat a pályázat elbírálásában résztvevők betekintési jogáról.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. január 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Károlyi Sándor Kórház címére történő megküldésével (1041 Budapest, Nyár utca 103. Főigazgatóság ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019/Mügy. , valamint a beosztás megnevezését: műszaki osztályvezető.
 • Elektronikus úton Dr. Kaszás Edit Magdolna orvosig.,főig.SZMSZ szerinti helyettese részére a foigazgato@karolyikorhaz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatok a beérkezés után elbírálásra kerülnek, ezt követően az állás azonnal betölthető.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. február 6.
Címkék
 • osztályvezető, építész, építőmérnök, közigazgatás, Budapest, Pest megye,
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása