állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Közműves műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Közműves műszaki ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1102 Budapest, Szent László tér 29.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • vállalkozási, tervezési szerződések műszaki tartalmának meghatározása, szerződések előkészítése, költségbecslés készítése;
 • tervezési feladatok végrehajtásának ellenőrzése, tervek felülvizsgálata;
 • közreműködés a költségvetési tervezésben;
 • lakossági panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása;
 • képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítése,
 • a közszolgáltatók kerületet érintő közműfejlesztési munkáinak előkészítésében való részvétel, közterület felbontása esetén a helyreállítási kötelezettség betartásának ellenőrzése;
 • a közterületi és közműfejlesztési munkák koordinálása;
 • önkormányzati közterületi beruházások előkészítése, ellenőrzése;
 • az önkormányzat kezelésében lévő burkolt közterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 2/2017. (III. 14.) utasítása, valamint a 2018. évben a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 47 000 forintban határozta meg az illetményalapot rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • -felsőfokú végzettség, üzemmérnök vagy közműfenntartási és üzemeltetési szakmérnök, vagy azzal egyenértékű műszaki felsőfokú végzettség
 • VAGY középfokú mélyépítő szakirányú végzettség,
 • -felhasználói szintű számítógépes ismeret.
Előnyt jelent
 • közigazgatásban szerzett munkatapasztalat
 • városüzemeltetés területén szerzett tapasztalat
 • műszaki ellenőri jogosultság
 • TERC Összevont építőipari költségvetés-készítő programrendszer ismerete
 • építéshatósági ügyintézésben szerzett szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartására, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat)
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. február 5.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton SZÜO/52/2019 részére a allaspalyazat@kobanya.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg,javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.A pályázat eredményéről a munkáltató a pályázókat e-mailben értesíti.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. február 12.
Egyéb információ
 • A Kőbányai Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a www.kobanya.hu honlapon tekinthető meg. Próbaidő 6 hónap.
Címkék
 • közműves műszaki ügyintéző, műszaki ügyintéző, közműfenntartási és üzemeltetési szakmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása