állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Széchenyi István Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Széchenyi István Egyetem
Agrár és Élelmiszeripari Kutató Központ
KUTATÓPROFESSZOR
beosztás ellátására.
Állás megnevezése
 • KUTATÓPROFESSZOR
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Művelt tudományterületének megfelelően kutatási projektek vezetése, koordinálása; az elért tudományos eredmények folyamatos publikálása hazai és nemzetközi szaklapokban, tudományos konferenciákon, szakkönyvekben; aktív részvétel a doktori képzésben; aktív részvétel a tudományos, szakmai közéletben. Kutatói tevékenysége során aktívan részt vesz ipari, vállalati, társadalmi kapcsolatok, együttműködések fejlesztésében, részt vállal a szervezeti egység saját bevételeinek növelésében.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) agrármérnök,
 • tudományos fokozat
 • az adott tudományterületen olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki
 • az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas legyen a hallgatók és a doktori képzésben részt vevők tanulmányi valamint a tanársegédek és adjunktusok tudományos munkájának irányítására koordinálására, valamint kutatási projektek vezetésére
 • idegen nyelven publikáljon, szemináriumokat, előadásokat tartson
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű)
 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben, amely tartalmazza az iparral, vállalatokkal, társadalmi partnerekkel való kapcsolat építésének, fejlesztésének tervét, konkrét bevételszerzési lehetőségek leírását)
 • pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni)
 • tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában)
 • szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata
 • a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A beosztás legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2019. február 11.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 212/2018 , valamint a beosztás megnevezését: KUTATÓPROFESSZOR.
 • Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatok kari elővéleményezése; szenátusi véleményezés; a munkáltatói jog gyakorlójának döntése a kinevezésről.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. február 28.
Címkék
 • kutatóprofesszor, agrármérnök, közigazgatás, Győr-Moson-Sopron megye, Győr
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása