állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Semmelweis Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tudományos segédmunkatárs
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2019.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1089 , Nagyvárad tér 4.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • OTKA pályázat megvalósítása érdekében: részvétel az Intézet Transzlációs Neurofarmkaológiai Kutatócsoport Hallás Laboratóriuma hallással és szenzorineurális halláskárosodásokkal kapcsolatos tudományos feladatainak kidolgozásában és elvégzésében. A kutatócsoport munkájában való aktív részvétel, in vivo hallás-elektrofiziológiai (ABR, DPOAE) mérések végzése, a hallószerv anatómiai és in vitro funkcionális imaging vizsgálata, az eredmények értékelése, közzététele. Szenzorineurális halláskárosodások lehetséges terápiás célpontjainak felderítése, gyógyszerjelölt molekulák védő hatásának elemzése. Tudományos közéletben való részvétel. Pályázatírásban való részvétel.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, mesterfokozat és szakképzettség,
 • Szakirányú egyetemi végzettség (elsősorban biológus, biológus mérnök, biotechnológus, általános orvos, állatorvos, gyógyszerész, fogorvos)
 • Angol nyelv ismerete
 • "C" típusú nyelvvizsga
 • Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és ábrarajzoló programok ismerete
 • Doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Motivált személyiség (a halláskutatás irányában),
 • Precíz munkavégzés,
 • Szakmai ambíció
Előnyt jelent
 • In vivo és in vitro állatkísérletekben szerzett tapasztalat
 • Laboratóriumi gyakorlat
 • Statisztikai programok használata
 • Műszervezérlő célprogramok ismerete
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • Az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)
 • a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések Emberierőforrás¬gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor
 • Igazolás a Doktori Iskolából a képzés megkezdéséről
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. február 9.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. február 24.
Egyéb információ
 • A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 1344/AOFRM/2018
Címkék
 • tudományos segédmunkatárs, biológus, biológus mérnök, biotechnológus, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása