állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Épületgépész mérnök
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Épületgépész mérnök
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az épületgépész feladata a kórház telephelyein lévő épületgépészeti, szellőző, légkezelő, klímatechnikai, hűtőgépek üzemeltetésével, karbantartásával, javításával kapcsolatos feladatot ellátók felügyelete, irányítása, ellenőrzése. Orvosi gázrendszerekkel, hálózatokkal kapcsolatos feladatok, valamint nyomástartó berendezések, kémények, vegyszerkeverő berendezések javításával, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása. A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, szakirányú (épületgépész) főiskolai végzettség,
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Legalább 3 év üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. március 22.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/155-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: épületgépész mérnök .
 • Személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. .
A pályázat elbírálásának rendje
 • A beérkezett pályázatok alapján - az intézményi főmérnök javaslatát is figyelembe véve - a munkáltatói jogkör gyakorló (főigazgató főorvos) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humán Erőforrások Osztályán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. április 12.
Egyéb információ
 • Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani.
Címkék
 • épületgépész mérnök, közigazgatás, Győr-Moson-Sopron megye, Győr
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása