állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztályán
Erőműves gazdasági-műszaki elemző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Erőműves gazdasági-műszaki elemző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az erőművek működési környezetét érintő műszaki-gazdasági változások figyelemmel kísérése. A rendszerszintű szolgáltatások nyújtásához szükséges erőművi kapacitások piacának elemzése, az erőművekre vonatkozó európai kapacitásmechanizmusok működésének és magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata. Részvétel az erőművek adatszolgáltatási rendszerének továbbfejlesztésében, javaslatok kidolgozása az adatok gyakorlati felhasználására. Közreműködés a megújuló energiával kapcsolatos célok elérését elősegítő támogatási és nyilvántartási rendszer továbbfejlesztésében. Részvétel az egységes európai villamosenergia-piac és az egységes európai szabályozási gyakorlat kialakítását célzó nemzetközi munkákban, különös tekintettel az ún. Tiszta Energia Csomagra.
Az ellátandó feladatok
 • A Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály Villamosenergia-ipari Árszabályozási Osztályának tevékenységéhez kapcsolódó feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény, és a Hivatal belső rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, felsőfokú villamosmérnöki/gépészmérnöki/energetikai mérnöki végzettség és/vagy felsőfokú gazdasági jellegű (pl. közgazdasági, pénzügyi, statisztikai, számviteli, stb.) végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • összeférhetetlenségi előírásoknak való megfelelés
 • MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • angol nyelv szakszöveg-értési szintű ismerete
 • érvényes erkölcsi bizonyítvány (kiváltása), amely azt is igazolja, hogy a pályázó nem áll a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt
 • továbbá a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • megbízható, precíz, jól szervezett, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • terhelhetőség, rugalmasság,
 • áttekintőképesség,
 • kreativitás,
 • jó íráskészség,
 • prioritások meghatározására képes, proaktív személyiség,
Előnyt jelent
 • villamosenergia-ipari tapasztalat
 • vállalati controlling tapasztalat
 • angol nyelv tárgyalási szintű ismerete
 • egyéb idegen (kiemelten német) nyelv ismerete
 • informatikai/programozói készségek
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a Kttv. 45. § (4) bekezdésének megfelelő magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz, mely az alábbi adatköröket tartalmazza:
 • személyes adatok
 • betöltött beosztásra, munkakörre
 • szakmai tapasztalatra
 • végzettségre, szakképzettségre
 • e) készségekre, képességekre, kompetenciákra (nyelvismeretre, számítógép-felhasználói készségekre, járművezetési engedélyre, katonai szolgálatra) vonatkozó adatok;
 • magyar nyelvű motivációs levél
 • szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata
 • egyéb, a pályázót bemutató, elbíráláshoz szükséges információk.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. február 28.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Jogi és Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@mekh.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a palyazat@mekh.hu e-mail címen keresztül. A beküldött pályázat esetén kérjük az e-mail tárgyában a következőt feltüntetni: „HR_2019/45-1. erőműves gazdasági-műszaki elemző”.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. március 28.
Címkék
 • erőműves gazdasági-műszaki elemző, villamosmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása